Rationeel denken in hokjes ?!

In cheap jerseys MO* van deze maand staat een artikel over het uitsluiten van andere meningen in de amerikaanse verkiezingen. wholesale nfl jerseys Het artikel is een hoofdstuk uit een boek van cheap jerseys Greg Palast. Het artikel toont aan cheap jerseys dat er vele stemmen (bewust) niet worden meegeteld. Het blijkt voornamelijk te gaan om stemmen van minderheden (die in regel voor de democraten zullen stemmen).

Ik kan me vinden in 90% ??? van de redenen waarom de verkiezingen inderdaad als vervalst kunnen beschouwd worden, maar in het laatste Google deel van het bewuste artikel, gaat de ?? auteur IMHO toch wel even uit de bocht: men training laat uitschijnen dat het cheap nba jerseys ongeldig verklaren van stembrieven waar iets op geschreven staat, het negeren van de kiezer cheap jerseys is. Dat lijkt me sterk, want in onze contreien is dit de algemene regel om het geheim van cheap nba jerseys de stembus te garanderen.. Men laat in het artikel uitschijnen dat dit een bewuste strategie zou zijn geweest van de (republikeinse) politici. ook al ben ik het niet steeds eens (hmm… ) met de republikeinen, toch vind ik dat men hier wat ver gaat! Het is de onwetendheid van de kiezer die hier meespeelt, eerder dan het misdadig cheap mlb jerseys karakter van de politici. (Het zou natuurlijk kunnen dat de beide met elkaar iets gemeen hebben)

Deze post verscheen eerder op http://koen.blanquart.be/blog